Dịch Vụ

VUS 10

THÁO DỠ NHÀ DÂN DỤNG

Tháo dỡ nhà cũ, thu mua xác nhà, vận chuyển xà bần, móc móng,....

DA_Vincom 2

THÁO DỠ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Tháo dỡ nhà máy, xí nghiệp, cầu đường, kho bãi....

z1189183605786_5b38f52478311776dc2cf137d79aefae

Lắp dựng hoarding

Lắp dựng hoarding - dàn giáo bao che công trình xây dựng.

cgv Paragon 2

hoàn trả hiện trạng cho building

Tháo dỡ shop, office hoàn trả mặt bằng thuê cho building.

VUS 10

THÁO DỠ NHÀ DÂN DỤNG

Tháo dỡ nhà cũ, thu mua xác nhà, vận chuyển xà bần, móc móng,....

DA_Vincom 2

THÁO DỠ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Tháo dỡ nhà máy, xí nghiệp, cầu đường, kho bãi....

z1189183605786_5b38f52478311776dc2cf137d79aefae

Lắp dựng hoarding

Lắp dựng hoarding - dàn giáo bao che công trình xây dựng.

cgv Paragon 2

hoàn trả hiện trạng cho building

Tháo dỡ shop, office hoàn trả mặt bằng thuê cho building.