Tháo dỡ trạm thu phí bến xe miền tây

Tháo dỡ trạm thu phí hoàn trả mặt bằng bến xe miền tây trong vòng 2 ngày 30/04-01/05 cho bà con đi chơi lễ vui vẻ. Công trình làm năm 2013            
Tháo dỡ trạm thu phí hoàn trả mặt bằng bến xe miền tây trong vòng 2 ngày 30/04-01/05 cho bà con đi chơi lễ vui vẻ. Công trình làm năm 2013