thaodo.com ®

Tự giác tháo dỡ công trình vi phạm tại khu đồng Mục Bài, phường Tích Sơn, Vĩnh Yên.

(Xây dựng) – Ngày 27/4, tại khu đồng Mục Bài, phường Tích Sơn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhật Linh (Công ty Nhật Linh) đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tích Sơn đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ công ty nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

vinh yen vinh phuc tu giac thao do cong trinh vi pham tai khu dong muc bai phuong tich son
Lãnh đạo phường Tích Sơn chỉ đạo tại hiện trường.

Trước đó, căn cứ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai, ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định số 1270/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Nhật Linh.

UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo UBND phường Tích Sơn tuyên truyền, vận động công ty thực hiện các nội dung của quyết định, buộc Công ty Nhật Linh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm; phá dỡ toàn bộ công trình là nhà cấp 4, tường, lán… trên thửa đất vi phạm tại đồng Mục Bài.

Tuy nhiên, Công ty Nhật Linh không chấp hành. Ngày 23/4/2021, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 1270/QĐ-CCXP của Chủ tịch UBND thành phố về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Nhật Linh. Theo kế hoạch, công tác cưỡng chế sẽ được tổ chức thực hiện ngày 28/4/2021.

vinh yen vinh phuc tu giac thao do cong trinh vi pham tai khu dong muc bai phuong tich son
Công ty Nhật Linh tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Sau khi kế hoạch được ban hành, UBND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục giao cho phường Tích Sơn thực hiện tuyên truyền, vận động. Đồng thời xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phân công nhiệm vụ để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. UBND phường Tích Sơn và các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyên, vận động công ty chấp hành, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đến chiều ngày 27/4/2021, Công ty Nhật Linh đã tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại đất đã chiếm.

vinh yen vinh phuc tu giac thao do cong trinh vi pham tai khu dong muc bai phuong tich son
Các phương tiện được điều động hỗ trợ phá dỡ công trình vi phạm.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Thời gian tới cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, xử lý các vi phạm, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm, tổ chức thi hành các quyết định của UBND thành phố về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Linh Anh

Bài viết liên quan