0889011890

thaodo.com ®

Địa điểm thi công : 118 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Công việc : Lắp dựng hoarding, tháo dỡ gạch ốp, tường gạch, cửa xếp thép, thiết bị nhà vệ sinh,…

Công trình thực hiện vào năm 2019.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn