0932156322

thaodo.com ®

Thaodo.com thi công gói thầu tháo dỡ khối nhà A (Khu cấp cứu + Khu khám bệnh) của bệnh viện An Bình, thời gian hoàn thành công việc: 25 ngày.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn