Dự kiến hoàn thành việc cán nền tầng 4 tòa nhà Leman Luxury là 10 ngày, từ khi team thaodo.com nhận được mặt bằng.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn