0932156322

thaodo.com ®

Dự kiến hoàn thành việc cán nền tầng 4 tòa nhà Leman Luxury là 10 ngày, từ khi team thaodo.com nhận được mặt bằng.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn