0889011890

thaodo.com ®

Địa điểm thi công : SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Công việc : Thi công tháo dỡ kệ kho, cửa cuốn, bọc PE và vận chuyển đồ đạc ra khỏi công trình, hoàn trả hiện trạng shop.

Công trình thực hiện vào năm 2019.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn