0889011890

thaodo.com ®

Địa chỉ : Chợ Đà Lạt, TP, Đà Lạt – Lâm Đồng

Công việc : lắp dựng gần 1,000m, tháo dỡ hoàn thiện các khu : hội trường, phòng bếp, khu cafe, nhà vệ sinh,…

Thời gian hoàn thành : 1 tháng.

Công trình thực hiện vào năm 2019.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn