Công việc :

  • Yêu cầu chung: Tháo dỡ phải đảm bảo tòa nhà hoạt động bình thường.
  • Công tác tháo dỡ: Tháo dỡ toàn bộ 10 sàn bao gồm tường ngăn, hệ MEP với diện tích gần 10.000m2 trong thời gian 3 tháng. đảm bảo trống mặt bằng cho đơn vị nội thất thi công.

Công trình thực hiện vào tháng 03 năm 2019.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn