0889011890

thaodo.com ®

Fill các lỗ thông sàn
– Cấy thép theo công nghệ Hilti
– Fill lỗ theo công nghệ Sika

Công trình thực hiện năm 2019

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn