0889011890

thaodo.com ®

Địa chỉ: 69 Trịnh Đình Thảo Quận Tân Phú TP.HCM
Tình trạng: Kho xưởng cũ. 932m2
Yêu cầu: tháo dỡ toàn bộ, lấy móng trong vòng 10 ngày.
Ngày khởi công: 02/12/2010
Ngày hoàn thành: 12/12/2010

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn