Địa chỉ : Estella Place, 88 Song Hành, P.An Phú, Q.2, TP.HCM.

Công việc : tháo dỡ trần thạch cao, đục sàn, lắp dựng hoarding…, hoàn trả hiện trạng mặt bằng thuê.

Công trình thực hiện vào năm 2019.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn