0889011890

thaodo.com ®

– Địa chỉ: Diamond Plaza số 34 Lê Duẩn Q1
– Tình trạng: Trung tâm giải trí.
– Yêu cầu: tháo dỡ toàn bộ trần thạch cao, sàn nâng, vận chuyển toàn bộ trang thiết bị máy móc lưu kho bắn sàn xuống 5cm tại  khu vực tầng 4 diện tích khoảng 1800m2. Bao gồm thu dọn xà bần, rác và chuyển đi đổ. Tổng thời gian thi công là 12 ngày.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn