Tiến độ thực hiện công việc : 20 ngày đêm, khởi công ngày 26/3/3021

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn