Tháo dỡ Hconnect, hoàn trả hiện trạng mặt bằng tại Landmark 81 HCM

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn