0889011890

thaodo.com ®

– Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú
– Tình trạng: Thủy đài cũ đã ngừng sử dụng lâu ngày cao 18m sáu chân, nằm trong khu dân cư
– Yêu cầu: Tháo dỡ toàn bộ bồn nước bằng phương pháp tháo thủ công kết hợp với xe cơ giới, đảm bảo không ảnh hưởng đến dân cư sinh sống xung quanh.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn