0889011890

thaodo.com ®

Địa điểm thi công : TTTM Union Square, 171 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Công việc : Lắp dựng hoarding, thay bạt hoarding mới.

Công trình thực hiện vào năm 2019.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn