0889011890

thaodo.com ®

– Địa chỉ: 54-56 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành Q1, TP.HCM
– Tình trạng: Trung tâm thương mại
– Yêu cầu: tháo dỡ toàn bộ trần thạch cao, bắn sàn xuống 5cm tại  khu vực tầng 3 và 4. Tổng cộng hơn 3200m2. Bao gồm thu dọn xả bần và chuyển đi đổ. Tổng thời gian thi công là 6 ngày.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn