0889011890

thaodo.com ®

– Địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương  Q6, TP.HCM
– Tình trạng: Kho xưởng cũ.
– Yêu cầu: Tháo dỡ thu mua thanh lý, lấy hệ thống móng cũ, dọn xà bần, rác và chuyển đi đổ. Tổng thời gian thi công là 15 ngày.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn