– Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
– Tình trạng: Kí túc xá cũ diện tích 4000m2
– Yêu cầu: Tháo dỡ toàn bộ khu nhà, móc móng trả mặt bằng cho xây dựng mới.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn