0889011890

thaodo.com ®

– Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
– Tình trạng: Kí túc xá cũ diện tích 4000m2
– Yêu cầu: Tháo dỡ toàn bộ khu nhà, móc móng trả mặt bằng cho xây dựng mới.

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn
Close Menu
Yêu cầu tư vấn