Thi công tháo dỡ thủy đài tại Long Xuyên – An Giang

Hình Ảnh Thi Công

Click vào để xem ảnh lớn