0932156322

thaodo.com ®

UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang tháo dỡ dãy phân cách trên đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ cầu Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa), di dời cây xanh, di dời điện, duy tu, sửa chữa tại các vị trí tháo dỡ phân làn để đồng bộ mặt đường hiện trạng, kết hợp bố trí các biển báo và biển chỉ dẫn giao thông.

Cây xanh được di dời trước khi tháo dỡ dãy phân cách

Trước đó, trên tuyến đường Nguyễn Thái Học tồn tại dãy phân làn xe 2 bên, làm giảm chiều rộng mặt đường giao thông và hạn chế tầm nhìn của phương tiện khi tham gia giao thông. Qua quan sát, tại các giao lộ thường xuyên xảy ra va chạm, nhất là vào giờ cao điểm, do khu vực này tập trung nhiều cơ quan cấp tỉnh và trụ sở hành chính thành phố.

Ngày 12-5-2021, UBND TP. Long Xuyên tổ chức buổi kiểm tra hiện trường, thảo luận, trao đổi với các ngành chuyên môn tỉnh, thành phố và thống nhất báo cáo UBND tỉnh An Giang, xin chủ trương cho phép tháo dỡ toàn bộ dãy phân làn đường đối với tuyến đường Nguyễn Thái Học (không bao gồm đoạn đường dẫn lên cầu Nguyễn Thái Học) và đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Trên cơ sở kiến nghị của TP. Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất. Đến ngày 18-6-2021, qua tổng hợp ý kiến các ngành, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh An Giang xem xét, chấp thuận chủ trương tháo dỡ dãy phân làn đối với đường Nguyễn Thái Học, được UBND tỉnh thống nhất ngày 28-6-2021.

Ngoài ra, nhằm tạo cảnh quan, điểm nhấn đô thị tại khu vực này, địa phương nhận thấy việc đầu tư nâng cấp đồng bộ tuyến đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ cầu Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Hoàng) phù hợp với cao trình đường Nguyễn Thái Học và quy mô cầu Nguyễn Thái Học hiện hữu.

Tuy nhiên, việc đầu tư đồng bộ sẽ gây áp lực khá lớn đối với ngân sách tỉnh và thành phố trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ bổ sung dự án nâng cấp đồng bộ tuyến đường này vào dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2026 để triển khai thực hiện.

GIA KHÁNH

Trả lời

Close Menu
Yêu cầu tư vấn